ห้องข่าววาไรตี้

7HD Vlog : เกณฑ์ทหารแบบ New Normal

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการคัดเลือกทหารกองเกิน เขาก็จะมีการจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคน การคัดเลือกทหารกองเกินแบบ new normal..