ห้องข่าววาไรตี้

สายการบินนกเเอร์ยื่นศาลล้มละลาย

บริษัท สายการบินนกแอร์ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยหลังไม่สามารถแบกรับภาระหนี้สินไม่น้อยกว่า 26,000 ล้านบาท โดยศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 27 ตุลาคมนี้ เวลา 09.00 น. ซึ่งผลของการที่ศาลรับคำร้องก่อให้เกิดสภาวะพักการชำระหนี้แบบอัตโนมัติ ตามมาตรา 90/12 โดยในบัญชีเจ้าหนี้ที่นกเเอร์ได้ยื่นต่อศาลในวันนี้มีจำนวน 312 ราย

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. คาดว่าผลประกอบการของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน หลังจากช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563- มกราคม 2564 จำนวนผู้โดยสารลดลง แต่คงไม่ประสบภาวะขาดทุน โดยล่าสุดการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสาร 15,000 คนต่อวัน เทียบกับปีก่อน ซึ่งจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 184,000 คนต่อวัน หรือลดลง 91% ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสารใช้บริการ 39,000 คน จากปกติ 114,000 คนต่อวัน หรือลดลง 65% โดยบริษัทไม่มีรายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์และร้านปลอดอากร หรือดิวตี้ฟรี เนื่องจากได้ขยายเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการและสายการบิน จาก 6 เดือน เป็น 12 เดือน ส่วนสภาพคล่องของบริษัทขณะนี้อยู่ที่ 50,000 ล้านบาท จากที่เคยมีสูงสุด 70,000 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าผู้โดยสารจะเริ่มกลับมาเป็นปกติในเดือน ตุลาคม ปี 2565 หรือมีจำนวนผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน กว่า 128.64 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง