เช้าข่าว 7 สี

อนุรักษ์ขยายพันธุ์ปลาการ์ตูน จ.สตูล

เมื่อพูดถึงปลาทะเลที่สวยงาม หลายคนจะต้องนึกถึงปลาการ์ตูน เนื่องจากปลาการ์ตูนเป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม เมื่อการเลี้ยงปลาทะเลเริ่มขยายตัว ปลาการ์ตูนจากธรรมชาติ มักถูกจับมาขาย เพราะตลาดมีความต้องการสูง และเป็นปลาที่จับได้ง่าย ทำให้จำนวนปลาการ์ตูน ชนิดต่างๆ ในธรรมชาติ ลดจำนวนลงอย่างมาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสตูล ได้เห็นถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ปลาการ์ตูน จึงมีการศึกษาและเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนของไทยมาตั้งแต่ปี 2551 โดยนำพ่อ แม่พันธุ์มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจังหวัดกระบี่ นำมาศึกษาค้นคว้าจากพฤติกรรมการวางไข่และการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูน จนสามารถเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนได้ 5 ชนิดคือ ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาการ์ตูนลายปล้องหางเหลือง ปลาการ์ตูนอานม้า ปลาการ์ตูนแดง ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ

ขณะนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหวัดสตูล มีพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 9 คู่ แต่ละคู่สามารถผลิตไข่ได้เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 800 - 1,000 ฟอง ปลาการ์ตูนเมื่อจับคู่ผสมพันธุ์ และวางไข่ โดยนำมาฟักในบ่อฟัก จะฟักเป็นตัวภายใน 6-7 วัน โดยให้กินแพลงตอน จนกว่าจะกินอาหารเม็ดได้ จากนั้นก็จะให้อาหารเป็นกุ้งสับ โดยมีอัตราการรอดประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 3 เดือน ขึ้นไป ก็จะนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง