ห้องข่าวภาคเที่ยง

DES ปิดเว็บไซต์ผิดกฎหมายกว่า 7,000 URL

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES เปิดเผยถึงมาตรการเชิงรุกเกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดทางออนไลน์ที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

โดยในรอบ 7 เดือนแรกปีนี้ได้ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งปิดหรือลบข้อมูลในเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้ว จำนวน 7,164 URL จากจำนวนที่ได้รับแจ้งทั้งสิ้น 8,715 URL โดยจากนี้จะเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

สำหรับเรื่องที่ห้ามทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ยกตัวอย่างเช่น เว็บพนันออนไลน์, การเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ชอบ, การแก้ไข ดัดแปลง หรือทำให้ข้อมูลผู้อื่นเสียหาย, การส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อื่น หรือส่งอีเมลสแปม, เข้าถึงระบบหรือข้อมูลทางด้านความมั่นคงโดยมิชอบ, การให้ความร่วมมือ ยินยอม รู้เห็นเป็นใจกับผู้ร่วมกระทำความผิด หรือการตัดต่อเติมหรือดัดแปลงภาพ แม้กระทั่งการกด Like & Share ถือเป็นวิธีหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลมีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง