ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีการลาออกเสร็จสิ้นแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง 6 ราย ประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายอุตตม สาวนายน, นายสุวิทย์ เมษินทรีย์, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ, มรว. จัตุมงคล โสณกุล ทำให้ตำแหน่งรัฐมนตรีสิ้นสุดลง และมีความคืบหน้า ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน รวมถึงการเปิดตำแหน่งเพิ่มใน คณะรัฐมนตรี ที่ได้มีการลาออกจากตำแหน่งปัจจุบัน อาทิ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคาดว่า จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน, นายปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายอนุชา นาคาศัย ว่าที่รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี, นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ว่าที่รัฐมนตรี การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายสุชาติ ชมกลิ่น ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยรายชื่อทั้งหมดได้ส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

และในช่วงเช้าวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมสภากลาโหม ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประจำเดือนกรกฎาคม คาดว่าจะหารือถึงการบูรณาการกับหลายหน่วยงาน

ในการอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าประเทศตามแนวชายแดน, การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กักกันของรัฐ และหามาตรการดูแลกำลังพลในช่วงโควิด-19