รอบรั้วรอบโลก

เผยภาพลูกนกแก้วมาคอว์ หายากในสวนสัตว์อังกฤษ

ที่สวนสัตว์เชสเตอร์ ในอังกฤษ ได้เปิดตัวลูกนกแก้วมาคอว์สีเขียว 2 ตัว ที่ฟักออกมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จากแม่นกแก้วชื่อว่า เจ้าดี (Dee) และพ่อนกแก้วชื่อว่า เจ้ารอย (Roy) ซึ่งลูกนกทั้ง 2 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี โดยเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ได้เฝ้าดูแล และสังเกตการด้านพัฒนาการของลูกนกอย่างใกล้ชิด และคอยให้อาหารในปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสม ซึ่งอาหารของพวกมัน คือ เมล็ดถั่วและผลไม้ต่าง ๆ ทั้งนี้ นกแก้วมาคอว์มีถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอยู่ในบริเวณที่ลุ่มในอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ซึ่งถูกจัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งคาดว่าปัจจุบันมีนกแก้วชนิดนี้เหลืออยู่ในโลกน้อยกว่า 2,500 ตัว