7HD ร้อนออนไลน์

พายุถล่มร้อยเอ็ด หลังคาบ้านปลิวว่อน พัง 50 หลัง

เวลา 16.00 น. วันนี้ (31 ก.ค. 63) ได้เกิดพายุฝนฟ้าคองในเขตพื้นที่ อ.โพนทอง อ.โพธิ์ชัย และอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ทำให้บ้านเรือนประชาชนถูกพายุพัดหลังคาได้รับความเสียหายจำนวนมาก

โดยผู้อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ ได้มีเมฆฝนพัดปกคลุมในพื้นที่ หลังจากนั้นได้เกิดพายุฝนและลมกระโชกแรง พัดหลังคาบ้านของต้น จนเกิดเสียงดัง ก่อนที่หลังคาบ้านจะหลุดปลิวไปทั้งหมด

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า นอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้ว ยังมีต้นไม้หักโค่นกว่า 10 ต้น และในพื้นที่ อ.โพนทอง มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฝนในครั้งนี้กว่า 50 หลังคาเรือน