ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องนอนเครื่องครัวแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนซอยตากสิน 14 เขตธนบุรี

ที่หอประชุมโรงเรียนวัดกระจับพินิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนซอยตากสิน 14 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎร

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ โกดังรับทำโคมไฟ ที่อยู่ติดบ้านเรือนประชาชน ประกอบกับทางเข้า-ออกคับแคบ รถยนต์เข้าไม่สะดวก ทำให้เป็นอุปสรรคในการดับเพลิง และขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลัง 5 หลังคาเรือน เสียหายบางส่วน 8 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบรวม 24 ครัวเรือน ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด