สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : คืนน้ำใส ต่อลมหายใจระบบนิเวศ

สภาพน้ำในคลองบ้านหลาย คลองสายย่อยของชุมชนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีสีดำขุ่น ส่งกลิ่นเหม็นไปตามละแวกชุมชน ทำให้ชาวบ้านต้องทนสูดดมกลิ่นน้ำเน่าเสีย บ่อนทำลายสุขภาพ และยังเป็นการทำร้ายระบบนิเวศภายในคลอง

ต้นตอของปัญหาน้ำในคลองเน่าเสีย เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ทิ้งของเสีย ปล่อยน้ำเน่าลงสู่ลำคลอง แต่มาวันนี้ เพื่อเป็นการคืนคลองให้น้ำใส กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง และสำนักงานเขตพระโขนง จับมือกัน เติมน้ำหมักชีวภาพ หรือ อีเอ็ม ลงสู่คลองบ้านหลาย ภายในงาน “กปน.รวมใจ ให้ความรู้ ฟื้นฟูคลอง” เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ชาวบ้าน ร่วมมือกันขอคืนคลองน้ำใส เพื่อให้ระบบนิเวศได้ฟื้นคืน ให้สัตว์น้ำได้หวนกลับมาสร้างครอบครัวกันอีกครั้ง

จุลินทรีย์ EM เป็นอีกแนวทาง ช่วยปรับสมดุลให้สิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเคมีชีวภาพที่จะช่วยบำบัดน้ำเสีย ช่วยฟื้นฟูคลองบ้านหลาย

แม้ว่าคลองสายนี้ จะเป็นเพียงทางผ่านลำเลียงน้ำจากชุมชน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งก็เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ ที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนไทย เพราะเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ถูกนำมาผลิตเป็นน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี เพื่อบริการให้กับประชาชน

น้ำทุกหยด ในคลองทุกสาย ต้องปราศจากมลพิษ เพื่อคืนชีวิตในระบบนิเวศ และคืนลมหายใจให้กับทุกคน