ข่าวดึก 7HD

ร้อง... เลิกจ้างพนักงานไทรอัมพ์ 800 คน

เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่พนักงานจำนวนมากรวมตัวกันหน้าบริษัท บอดี้แฟชั่น ประเทศไทยจำกัด หรือไทรอัมพ์ที่ตั้งอยู่ในตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้าไปดูประกาศรายชื่อพนักงานที่ต้องถูกเลิกจ้างกะทันหันรวมแล้วกว่า 800 ชีวิต

โดยผู้บริหารให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ประสบปัญหาการเงิน ประกอบกับยังนำเข้าวัสดุจากประเทศจีนไม่ได้ จึงจำเป็นต้องประกาศหยุดดำเนินการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยพนักงานบางส่วนที่ไม่ได้ทำผิดกฎข้อบังคับ ยังคงได้รับค่าจ้างในระยะเวลาที่หยุดกิจการชั่วคราวในอัตรา 75 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างพนักงานแต่ละคน

ส่วนพนักงานที่รวมตัวกันข่มขู่ บีบบังคับผู้บริหาร การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและโทษทางวินัย ทางบริษัทจึงไม่จ่ายเงินชดเชยให้ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ ขณะที่พนักงานบางส่วนยอมรับว่าตกใจ และเปิดเผยว่า ทางบริษัทค้างค่าแรงมานานหลายเดือน จึงรวมตัวเพื่อทวงถามเท่านั้น ไม่ได้กักขังหรือข่มขู่ แต่มาวันนี้กลับถูกเลิกจ้าง โดยอ้างว่าทำผิดกฎของบริษัท ซึ่งไม่เป็นธรรมกับพนักงานและพนักงานทั้งหมด จะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง