ข่าวดึก 7HD

แพทย์ชี้... กินผักไฮโดรโปนิกส์ไม่เสี่ยงมะเร็ง

ในโลกออนไลน์มีการส่งต่อข้อความเตือนว่า "การบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ เสี่ยงเป็นมะเร็ง โดยงานวิจัยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โรงพยาบาลใหญ่ 5 แห่งใน กทม. วิจัยสาเหตุมะเร็งเพิ่มขึ้น 300% เกิดจากกินผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เพราะฟอสฟอรัส มากเกินขนาดเป็นสาเหตุเกิดมะเร็งเต้านม"

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. บอกว่า ข้อความลักษณะนี้ถูกส่งต่อวนกลับมาเป็นระยะ ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง เพราะถึงแม้ผักไฮโดรโปนิกส์สามารถใช้สารเคมีในการเพาะปลูกได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักทางการเกษตร และมีปริมาณสารพิษตกค้าง รวมทั้งสารปนเปื้อนไม่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ที่สำคัญปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ หรือมีงานวิจัยทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ ที่ยืนยันว่า ฟอสฟอรัสเชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

ย้ำว่า อย่าหลงเชื่อข้อความที่ส่งต่อกัน แต่แนะนำว่าไม่ควรกินผัก หรือผลไม้ ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นประจํา ควรกินให้หลากหลาย หมุนเวียนกันไป หรือ บริโภคผักผลไม้ตามฤดูกาล ในปริมาณที่พอเหมาะ ลดการรับพิษสะสม และควรเลือกซื้อผักที่ได้รับตรารับรองคุณภาพ GAP, GMP หรือ ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง