ข่าวดึก 7HD

นกการเวก กับพิธีกรรมโบราณของชาวล้านนา

ที่สุสานสันติวนา หรือ สุสานบ้านเหมืองผ่า ตำบลแม่ริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันสร้างวิมานปราสาทนกการเวก จำลองจากปราสาทส่งสการ หรือพิธีกรรมเกี่ยวกับการปลงศพเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวล้านนา และเมียนมา ในการนำปราสาทนกการเวก มาบรรจุศพ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง และเจ้านายฝ่ายเหนือ ซึ่งงานนี้จะใช้ในพิธีพระราชทานเพลิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วินิตเขตคำนวณ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคมนี้ นับเป็นพิธีเก่าแก่มีให้เห็นไม่บ่อยของชาวล้านนา

โดยความเชื่อของชาวล้านนานั้น นกการเวกเป็นนกที่มีเสียงไพเราะ เปรียบเหมือนเสียงพระพุทธเจ้า ลักษณะของนกการเวก จะมีสีสันที่สวยงาม มีลักษณะหัวเป็นนก หางเป็นหงส์ มีปีก มีขนเบญจรงค์ 5 สีคือ ทอง แดง น้ำเงิน เงิน และเขียว สีแห่งความเป็นมงคล ซึ่งชาวล้านนาจะให้ความนับถือนกการเวกเป็นอย่างมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง