ข่าวภาคค่ำ

ผ่อนคลายสนามชนไก่ กัดปลา ชนโค แต่ต้องป้องกันโควิด-19 เข้มงวด

ศบค.ผ่อนปรนสนามชนไก่ ชนโค และกัดปลา ให้เปิดได้ โดยขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ออกประกาศผ่อนคลายแล้วเช่นกัน เริ่มวันนี้ แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

พลเอกสมศักดิ์ รุ่่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ ศบค.ระบุว่า กิจกรรม สนามชนไก่ ชนโค และชนปลากัด ได้รับการผ่อนปรนแล้ว โดยเร่งตั้งแต่วันนี้ โดยรายละเอียดของการเปิดสนามจะขึ้นอยู่กับผู้ว่่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้อนุญาตเปิดสนามเป็นราย ๆ ไป ซึ่งจะต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้น

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 13 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ผ่อนคลายให้สนามปลากัด สนามชนไก่ หรือสนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค หรือสนามซ้อม หากมีความพร้อมเปิดได้ แต่ต้องมีระบบป้องกันโรค และต้องขออนุญาตไปที่สำนักงานเขต เข้าไปตรวจแนะนำ และเสนอผู้ว่าฯ กทม.พิจารณาอนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน อาทิ การคัดกรองไข้ การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ ทุกครั้ง

ทีมข่าวลงพื้นที่ ตลาดนัดจตุจักร โซนสัตว์เลี้ยง พ่อค้าแม่ค้าขายปลากัด และไก่ชนออกมาจำหน่าย บอกว่า ช่วงนี้เริ่มขายดีขึ้นประชาชน ออกมาหาซื้อสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ปลากัดที่เพาะไปสนามกัดปลา ขายราคาตั้งแต่ตัวละ 50 บาทขึ้นไป ส่วนไก่ชนจะขายตัวละ 1,000 บาทขึ้นไป โดยพ่อค้าแม่ค้ายังบอกอีกว่าก็หวังว่าเมื่อมีการประกาศผ่อนปรนเปิดสนามปลากัด สนามไก่ชน ยอดขายจะดีขึ้น