ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด 80 ปี

เวลา 10.44 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด 80 ปี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึก และชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยแก่ผู้แทนอาสากาชาด โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้นำชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วย 1,900 ชุด ไปมอบให้ผู้ป่วยสามัญ และพระภิกษุอาพาธ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมทั้ง มอบให้ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนาม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ และมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ  เฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย และถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานเงินที่มีผู้ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยแก่อาสากาชาด สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "สายธารแห่งพระกรุณาธิคุณ" จัดแสดงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงมีต่อสำนักงานอาสากาชาด โดยได้ทรงงานด้านการสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ทรงรับโครงการ "อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน" ไว้ในพระอุปถัมภ์ จนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 20 ปี

จากนั้น เสด็จไปยังลานด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงโบกธงปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 80 ปี สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 10 ราย ในโครงการ "อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน" ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ โดยจะออกเยี่ยมผู้ป่วยทั้งหมด 5 ครั้ง มีคณะแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และอาสากาชาด ทำการติดตามอาการ สังเกตพัฒนาการของผู้ป่วย ให้คำแนะนำกับญาติผู้ป่วย และให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด