สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ภาพเป็นข่าว : กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน อมก๋อยโมเดล

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมสร้าง "อมก๋อยโมเดล" สู่ต้นแบบตลาดสินค้าเกษตรบนดอย สร้างราคาที่เป็นธรรม ผลักดันคุณภาพชีวิต

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เตรียมสร้าง “อมก๋อยโมเดล” ให้กลายเป็นต้นแบบของการผลิตสินค้าเกษตรบนดอย เน้นให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม สามารถคำนวณรายได้-รายจ่าย ต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยทางกระทรวงฯ จะช่วยเชื่อมโยงผู้ค้าให้เข้ามาซื้อผลผลิตเกษตรของกลุ่มเกษตรกร ประกันราคาขั้นต่ำที่เหมาะสม และมีการปิดป้ายราคาระบุชัดเจน

เบื้องต้น ได้นำร่องทำสัญญาซื้อมะเขือเทศแล้วกว่า 2,300 ตัน โดยกำหนดราคาเบอร์หนึ่ง ให้รับซื้อกิโลกรัมละ 34 บาท, เบอร์ 2 32 บาท และเบอร์ 3 20 บาท 2,300 ตัน และฟักทองอีก 6,000 ตัน ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 11 บาทตลอดปี ขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตด้วย