สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญ

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา แสดงความเห็นในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ควรดูเป็นรายประเด็น จะทำได้ง่ายและรวดเร็วกว่า ซึ่งหากจะแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อถกเถียง คือ ที่มาของ สส. สว. และการทำงานขององค์อิสระเท่านั้น ก็ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร.

ส่วนการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิต นักศึกษา นายสมชาย เชื่อว่า เรื่องแนวคิดจะสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ และส่วนตัวก็อยากเห็นตัวแทนของรัฐบาล ฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา มาร่วมมือพูดคุยกัน รวมถึงมีเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาด้วย เพื่อหาทางออกประเทศร่วมกัน

ขณะที่ นายสมคิด เชื้อคง รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ระบุว่า สัปดาห์หน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการแก้ไขเกิดเร็วขึ้น เพราะเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีปัญหา เรื่องที่มาและอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอำนาจมากเกินไป

และเมื่อวานนี้ ที่เวทีสาธารณะ "แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางออกเพื่อชาติบ้านเมือง โดยคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย หรือ ครป. ได้เรียกร้องให้รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เร่งรัดให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ 60 เพื่อหาทางออกให้ประเทศ โดยใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นต้นร่าง ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในหลายประเด็น อาทิ การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของ สว. ใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมผสาน ระบบบัตร 2 ใบ กำหนดเงื่อนไขการปฏิรูปประเทศในทุกด้านและกรอบเวลาในการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ให้ชัดเจนโดยเร็ว ต้องมีการกระจายอำนาจอย่างชัดเจน ปฏิรูปองค์กรอิสระและยกเครื่องใหม่ทั้งหมด ให้มีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีทรัพย์สินก้าวหน้า ขยายสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง