สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ตรวจเยี่ยมใช้บริการรถ-เรือพลังงานไฟฟ้าไทย

คณะกรรมาธิการการพลังงานและคณะอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า สภาผู้แทนราษฎร ได้ทดลองนั่งรถโดยสารและเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อดูประสิทธิภาพ การใช้งาน ตามแผนที่จะนำไปให้บริการประชาชนในอนาคต โดยเฉพาะเรือพลังงานไฟฟ้าจะให้บริการตั้งแต่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปจนถึงย่านสาทร ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน ที่ต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ หลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร และยังเชื่อมต่อกับการเดินทางด้วยสถานีรถไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง

โดยตัวแทนกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถโดยสารและเรือพลังงานไฟฟ้า ยังได้เสนอให้ภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคหันมาใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเช่นเดียวกับในหลายๆ ประเทศ เพราะเป็นพลังงานทางเลือก ที่ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เหมาะสมกับระบบขนส่งเชิงพาณิชย์ และยังเป็นการสนับสนุนทำให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต ส่วนเรื่องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทย ขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการผลิตให้กับกลุ่มรถแท็กซี่ ที่จะนำออกให้บริการในเร็วๆ นี้