7HD ร้อนออนไลน์

ทหารลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน จ.เลย

วันนี้ (2 ส.ค.63) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ส่งกำลังทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านสูบ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย หลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างรุนแรง มีน้ำทะลักสูงกว่า 70 เซนติเมตร น้ำท่วมบ้านเรือนกว่า 300 หลังคาเรือน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีรายงานว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว ส่วนในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานการเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเลย ทำให้เกิดน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในเขตอำเภอเมืองเลย อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย ขณะนี้ประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,000 หลังคาเรือน โดยกระทรวงมาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในทันที โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนที่มีสภาพชั้นเดียว รวมถึง บ้านเรือนที่มีเด็กและคนชราอาศัยอยู่ ให้เร่งอพยพออกมายังที่ปลอดภัยก่อนพร้อมทั้ง ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดเตรียมสถานที่อพยพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้พร้อมเพรียง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ในส่วนของเส้นทางคมนาคมและการติดต่อสื่อสารที่ถูกตัดขาด เช่น สะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนที่ใช้สัญจร และระบบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ประสานการแก้ไขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและหน่วยทหารในพื้นที่ เพราะยังมีความจำเป็นในการลำเลียงการช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่เช่น อาหาร และดูแลผู้เจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บ จากเหตุอุทกภัย ตลอดจนให้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ในการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตราย และ สำรองการใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับพื้นที่อพยพอีกด้วย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือทุกคน ได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยและตัวเจ้าหน้าที่เอง เป็นลำดับแรก เพื่อป้องการกันสูญเสียชีวิต