ข่าวภาคค่ำ

ธ.ก.ส.ประเมิน ราคาหมูมีโอกาสปรับขึ้นอีก

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.ประเมินสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มขยับราคาสูงขึ้นในเดือนนี้ ได้แก่ข้าวหอมมะลิ, ปาล์มน้ำมัน และเนื้อหมู

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาพุ่งสูงในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ โดยราคาจะอยู่ที่ 14,747-14,898 บาทต่อตัน ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 2.98-3.08 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่สุกร ราคาอยู่ที่ 72.74-73.18 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ราว 1.69% เนื่องจากผลผลิตมีน้อยลง แต่ความต้องการมีมากขึ้น โดยเฉพาะสุกร ซึ่งล่าสุดพบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระลอก 2 ในจีนและเวียดนาม ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนสุกรและเนื้อสุกร จึงมีการสั่งซื้อเนื้อสุกรจากไทยเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณส่งออกเพิ่มจากวันละ 5,000-6,000 ตัว เป็น 10,000 ตัว

ส่วนสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว,ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, น้ำตาลทรายดิบ, ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 และมันสำปะหลัง ซึ่งโรงงานรับซื้อส่วนใหญ่ปิดทำการ และเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ ส่งผลให้ราคาขายลดลง