ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสุทธิวราราม

เวลา 17.50 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทธิวราราม เขตสาทร ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งในปี 2537 พระครูสุทธิวราภิวัฒน์ นิ่ม วิธุโร อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ดำริสร้างอุโบสถหลังใหม่ เพื่อทดแทนอุโบสถหลังเก่าที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยจัดสร้างเป็นอุโบสถ 2 ชั้น จตุรมุข ปูด้วยหินอ่อนทั้งหลัง เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ และสถานที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน

วัดสุทธิวราราม เดิมชื่อว่าวัดแค สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี เมื่อปี 2314 โดยพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ ต้นตระกูล ณ สงขลา และ พระยานครศรีธรรมราช ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดแค ถูกเรียกว่า วัดลาว เนื่องจากเป็นสถานที่พักอาศัยของชุมชนชาวลาว ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริก่อสร้างถนนเจริญกรุงขึ้น ในปี 2404 ทำให้พื้นที่วัดแยกเป็น 2 ส่วน ปัจจุบัน คือ บริเวณวัดฯ กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ต่อมา ท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภริยา เจ้าพระยาวิเชียรคีรี เม่น ณ สงขลา ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ลำดับที่ 6 ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ และได้รับพระราชทานนามวัดว่า วัดสุทธิวราราม ตามนามของท่านผู้หญิงสุทธิ์ ปัจจุบัน มีพระสุธีรัตนบัณฑิต เป็นเจ้าอาวาสวัดฯ มีพระสงฆ์ และสามเณร จำพรรษา รวม 39 รูป

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “บ้าน วัด ชุมชน : ถนนเจริญกรุง” ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและการสร้างวัดสุทธิวราราม รวมทั้ง ประวัติของถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานคร และเป็นต้นแบบของถนนในประเทศไทย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด