สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ประปาภูเขาบ้านบุ่งผลำ ซ่อมเสร็จเปิดใช้งานแล้ว จ.พิษณุโลก

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบ 2 โครงการเกี่ยวกับน้ำในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร