เช้านี้ที่หมอชิต

น่านฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำดินถล่ม-สะพานขาด น้ำท่วมหลายพื้นที่

เช้านี้ที่หมอชิต - ที่ จังหวัดน่าน ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน ซินลากู ทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านเรือนประชาชน เกิดดินถล่ม-สะพานขาด เจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่าน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน, อำเภอภูเพียง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอนาน้อย, อำเภอเวียงสา, อำเภอปัว, อำเภอบ้านหลวง และอำเภอเชียงกลาง โดยความแรงของน้ำทำให้สะพานขาด 2 แห่ง โดยเฉพาะสะพานข้ามลำห้วยระหว่าง บ้านสาลี่-บ้านห้วยเลา ทำให้ชาวบ้านถูกตัดขาด ทหารและชาวบ้านในพื้นที่ได้สำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ขณะที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ถนนถูกดินถล่มลงมาปิดถนน บริเวณเส้นทางระหว่างบ้านด่าน ตำบลขุนทาง ไปอำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทหารและเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงน่านที่ 2 พร้อมเครื่องจักรกล ต้องเข้าพื้นที่เพื่อปิดเส้นทางจราจร

นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ได้สำรวจจุดเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง