7 สีช่วยชาวบ้าน

วอนจัดระเบียบผู้ประกอบการที่จอดรถแหลมบาลีฮาย แย่งลูกค้ากัน กระทบภาพลักษณ์

ชาวบ้านเมืองพัทยา อยากให้มีการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณแหลมบาลีฮาย โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา มีการแย่งลูกค้ากัน จนทำให้เสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว