ห้องข่าวภาคเที่ยง

ก.คมนาคมเร่งกู้สะพาน-ถนนขาด ภายใน 24 ชั่วโมง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เร่งซ่อมแซมถนนและสะพานที่เสียหายจากน้ำท่วมให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการอพยพออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วน ซึ่งเมื่อคืนนี้หลายจุดที่ถนนขาดหรือสะพานขาด เจ้าหน้าที่ได้นำสะพานเบลีย์หรือสะพานเหล็กวางเชื่อมเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป-มาได้ 

ด้านรองอธิบดีกรมชลประทาน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อน, อ่างเก็บน้ำ, ทำนบดิน, คันคลอง คันกั้นน้ำต่างๆ ตลอดจนการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ อาทิ บริเวณประตูระบายน้ำ สะพานและท่อระบายน้ำ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการบูรณาการทำงานร่วมกับทางจังหวัดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้อิทธิพลจากพายุ “ซินลากู (SINLAKU)” ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และนครพนม มีประชาชนได้รับผลกระทบ 1,399 ครัวเรือน ขณะที่วาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร และภูเก็ต ส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนไปแล้ว 672 หลัง มีผู้เสียชีวิต 2 คน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และภูเก็ต ล่าสุดขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และแจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว รวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายโดยเร็วที่สุด