เช้านี้ที่หมอชิต

สีสัน นักเรียน รร.วัดโพธิ์ทองเจริญ รำเซิ้งกะโป๋

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปดูความสนุกสนานการรำเซิ้งกะโป๋ หรือ เซิ้งกะลา ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นถิ่นของชาวลาวเวียง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นักแสดงรำเซิ้งเยาวชนชายและหญิง ที่เห็นท่าทีทะมัดทะแมงคล่องแคล่วนี้ เป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ หรือ วัดบ้านขาม ที่ผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดี โดยต่างก็แต่งกายในชุดผ้าไทยพื้นถิ่นที่สวยงาม

การแสดงชุดนี้ เป็นสีสันในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีดีเด่นประจำปี จัดขึ้นที่ศูนย์หัตถกรรมผ้าทอ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวานนี้