เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ช่องโหว่กระบวนการส่งไม้ออกจากป่า จ.นราธิวาส

ช่อง 7HD เราติดตามการตัดไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งไม้ซุงขนาดใหญ่ที่ล้มอยู่กลางป่า หรือกรณีต้นตะเคียน อายุ 400 ปี ขนาด 8 คนโอบ ที่ถูกตัดและเตรียมขนย้าย รวมถึงการขยายผลของเจ้าหน้าที่ และ กอ.รมน. ที่มีการแปรรูปไม้ ซุกซ่อนตามที่ต่างๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งยิ่งตรวจสอบยิ่งพบเป็นขบวนการใหญ่ มีออเดอร์ตัดไม้หวงห้ามจากป่าจังหวัดนราธิวาส อย่างต่อเนื่อง

จากการขยายผลขบวนการตัดไม้ จังหวัดนราธิวาส กอ.รมน. พบกลุ่มแรก จะตัดและแปรรูปไม้ทันที ก่อนว่าจ้างชาวบ้านชักลากไม้จากป่าลงมาในชุมชน

ส่วนอีกกลุ่มตัดไม้ท่อน หรือไม้ซุง แล้วลำเลียงขึ้นรถ ซึ่ง กอ.รมน. ระบุว่า เจ้าของรถที่เคยขยายผลก่อนหน้านี้ ให้ข้อมูลมีการลำเลียงไม้ไปส่งย่านสะพานพระราม 7 กรุงเทพมหานคร หรือ บางส่วนแปรรูปตามโรงเลื่อยไม้ยางพารา ในหลายจังหวัดทางภาคใต้ แล้วส่งขายไปกับไม้ยางพารา

ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีเจ้าหน้าที่ บางคนเกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกให้ โดยเฉพาะการตรวจโรงเลื่อยบางแห่ง ที่ไม่ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ไม้ที่ถูกตัดส่วนใหญ่เป็นไม้จากป่า แล้วมีการนำมาสวม โดยอ้างใบครอบครอง เอกสารสิทธิทำกิน หรือ สทก. ที่ว่า กรมป่าไม้ อนุญาตให้ตัดไม้หวงห้ามได้ จึงใช้ช่องโหว่นี้ แต่ในข้อเท็จจริงขณะนี้กรมป่าไม้ยังไม่มีระเบียบอนุญาตตัดไม้หวงห้ามในที่ดิน สทก. ตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด เพียงแต่มีแนวคิดที่จะปลดล็อกเท่านั้น

ขณะที่ล่าสุด พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค 4 สั่งการให้แต่ละอำเภอต้องรับรองการตัดไม้ และเคลื่อนย้ายไม้

กรมป่าไม้ชี้แจงว่า ที่ดิน สทก. จะเป็นพื้นที่ถัดไปที่มีแผนจะปลดล็อก ให้ปลูกและตัดไม้หวงห้ามได้ แต่จะต้องเป็นไม้ที่ปลูกใหม่ ปลูกเองเท่านั้น ไม่ใช่ไม้ที่ติดมากับที่ สทก. เดิม ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : CH7HD Social Care