ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมชลฯ ซ่อมประปาภูเขาเสร็จเปิดให้ชาวพิษณุโลก ใช้งานแล้ว

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้มีความสำเร็จจากการตรวจสอบโครงการประปาภูเขาที่จังหวัดพิษณุโลก โดยที่โครงการประปาภูเขาบ้านบุ่งผลำ ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก กรมชลประทานซ่อมเสร็จชาวบ้านได้ใช้งานแล้ว..

เสียงสะท้อนความดีใจของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บอกกับนายช่างชลประทานพิษณุโลก หลังจากกรมชลประทาน ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านบุงผลำ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เสร็จสมบูรณ์เปิดให้ชาวบ้านกว่า 700 คน ในพื้นที่ได้ใช้งานแล้ว ตั้งแต่วันที่15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ย้อนกลับไป ที่มาของการตรวจสอบประปาภูเขาบ้านบุ่งผลำ คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขยายผลจากข้อมูลที่กล้าลองกล้าลุย รับฟังจากชาวบ้าน ซึ่งเดือดร้อนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้มายาวนาน เนื่องจากประปาภูเขาพร้อมระบบส่งน้ำที่กรมชลประทาน ใช้งบปี 2558 รวมกว่า 9,500,000 บาท ก่อสร้างภายใต้โครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เสร็จสมบูรณ์ ปี 2560 หวังให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ แต่ไม่ทันเปิดใช้งานระบบท่อส่งน้ำชำรุด มีทั้งท่อแตก ท่อขาดและถูกไฟป่าเผาไหม้ แต่ไม่มีการซ่อมแซมทิ้งไว้จนเสียหาย จึงไม่มีน้ำส่งไปเก็บที่ 6 ถังปูนซีเมนต์

หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 นำเสนอข่าวนี้ผู้บริหารกรมชลประทานตอบรับ จัดสรรงบ 3,100,000 บาท และสั่งให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชลประทานพิษณุโลก รีบซ่อมแซมด่วนเพื่อแก้ปัญหานี้

สำหรับวิธีการซ่อม มีทั้งการเปลี่ยนท่อ PVC เป็นท่อเหล็ก เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและเพื่อให้การใช้น้ำประปาภูเขาโครงการนี้มีประสิทธิภาพ ชาวบ้านในพื้นที่ได้ตั้งกลุ่มเพื่อดูแลบริหารจัดการการใช้น้ำ..


ขอบคุณภาพประกอบจากกรมชลประทาน
Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7