ห้องข่าวภาคเที่ยง

ก.เกษตรเร่งจ่ายชดเชยเกษตรกรประสบภัยพิบัติ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการให้เกษตรจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านการเกษตร เพื่อเร่งรัดเงินช่วยเหลือเกษตรกร

โดยจะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร คนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยชาวนาจะได้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,113 บาท ชาวไร่ได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,148 บาท ส่วนกลุ่มพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท และให้เจ้าหน้าที่เตรียมผลิตชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา แจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที

ด้าน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DES ย้ำผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารฯ เฝ้าระวังโครงข่ายให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ประสบภัยและเป็นช่องทางประสานให้ความช่วยเหลือ โดยล่าสุดพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่ยังสามารถใช้งานระบบสื่อสารได้ตามปกติ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยฯ นำถุงยังชีพขึ้นรถขนส่งรถไปรษณีย์ไปมอบให้ชาวบ้านที่กำลังเผชิญกับความเดือดร้อนในขณะนี้ด้วย

ด้านกรมชลประทาน เปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่ภาคเหนือ กำลังระดมเครื่องจักรหนักเข้าเปิดทางน้ำระบายในลำน้ำกว้างขึ้นและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำ คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนืออีก ระดับน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติในวันพรุ่งนี้ ประกาศพื้นที่เฝ้าระวัง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พะเยา เลย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น ซึ่งแม้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง