เกาะกระแสออนไลน์

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท สิงหาคม 2563 เข้าวันไหน เช็กสิทธิ์ที่นี่

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม 2563 เข้าวันไหน สามารถตรวจสอบได้แล้วที่ http://csgcheck.dcy.go.th

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้โพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้า เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นายจุติ ระบุว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม 2563 โดยเงินจะออกวันที่ 10 สิงหาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน) มีผู้ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,692,290 ราย เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 1,015 ล้านบาท

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/08/04/5f291b3b09c4b4.54256053.jpg

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ : http://csgcheck.dcy.go.th

ขั้นตอนการตรวจสอบ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.รหัสยืนยันรูปภาพ
4.จากนั้นกดค้นหา

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ