7HD ร้อนออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ เผยสัปดาห์ชัดมาตรการเปิดรับนักธุรกิจต่างชาติเข้าไทย

วันนี้ (4 ส.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการอนุมัติแผนใช้จ่ายเงินกู้ระยะที่ 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่ามีการทยอยเสนอโครงการตามลำดับ มีการตรวจสอบคัดกรองและหารือร่วมกัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมีการหารือมาตรการผ่อนคลายด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุญาตให้นักธุรกิจต่างชาติเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดอย่างรัดกุม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการติดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งยังอยู่ระหว่างการหารือของ ศบค. อีกระยะหนึ่ง คาดว่าสัปดาห์หน้าจะรู้ผลการพิจารณาเรื่องนี้ จากนั้น จะต้องสร้างการรับรู้ เพื่อเรียกความเชื่อมั่น ว่าไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง