ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาลพร้อมแก้ รธน. ชวน หลีกภัย พร้อมเป็นคนกลางประสานพูดคุยทั้ง 3 ฝ่าย

หลายฝ่ายไม่ขัดข้องที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ยินดีประสานทุกฝ่าย หารือแนวทางแก้ไขให้ชัดเจน

รัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา ต่างเห็นด้วยที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า รัฐบาลพร้อมร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างมีเอกภาพ และคาดว่าจะเดินหน้าได้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้า

ขณะที่วุฒิสภาบางส่วน แม้จะไม่ขัดข้องที่จะแก้รัฐธรรมนูญ แต่ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง สสร. ซึ่งต่างจากกลุ่มแคร์ ที่อยากให้มีการแก้ไขทั้งฉบับ

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเป็นคนกลางประสานพูดคุยทั้ง 3 ฝ่าย ฝ่ายค้าน รัฐบาล และวุฒิสภา แต่ขณะนี้ต้องรอคณะกรรมาธิการวิสามัญว่าข้อเสนอเป็นอย่างไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง