ข่าวภาคค่ำ

ทปอ. เปิดปฏิทิน TCAS 64 รวบแอดมิชชันเข้ามหาวิทยาลัยเหลือ 4 รอบ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เปิดปฏิทิน TCAS ปีการศึกษา 2564 รวบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เหลือ 4 รอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 หรือ TCAS 64 จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

ปฏิทินรับสมัคร TCAS 64 ลดรอบการคัดเลือก จากปีก่อนที่มี 5 รอบ เหลือ 4 รอบ เริ่มรอบแรก รอบ Portfolio ส่วนรอบที่ 2 รอบโควตา จะใช้คะแนนโอเน็ต, GPAX ม.ปลาย, GAT, PAT รวมถึงคะแนน 9 วิชาสามัญ หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

ส่วนในรอบ 3 เดิมทีจะเป็นรับตรงร่วมกัน แต่ TCAS 64 นี้ ทปอ. รวบรอบ 3 และ 4 เป็นรอบเดียวกัน เป็น Admission เลือกได้ 10 อันดับ รวบเป็นรอบ Admission 1, 2  ประกาศผลพร้อมกัน และประมวลผล 2 รอบ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กบัญชีสำรอง เลื่อนขึ้นมามีที่นั่งในมหาวิทยาลัย โดยจะเปิดให้ยื่นคะแนนในวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 ส่วนสุดท้าย รอบ 4 รับตรงอิสระ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง