เจาะประเด็นข่าวค่ำ

เปิดรายชื่อ 34 โรงแรมเข้าร่วมเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก หรือ ASQ รับทหารสหรัฐฯ

จากกรณีทหารสหรัฐฯ กว่า 100 นาย เดินทางมาฝึกในประเทศไทย จนเกิดความกังวลว่าอาจมีการนำเชื้อโควิด-19 เขามาแพร่ระบาดในเมืองไทย

ซึ่งทาง ศบค. ชี้แจงว่าทหารทั้งหมดต้องเข้ากักตัวในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ โดยกำลังพลของสหรัฐฯ ได้ผ่านมาตรการการคัดกรองของ ศบค. แล้ว และเข้าพักในสถานกักตัวทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine หรือ ASQ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินจาก ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 แล้ว

โดยในขณะนี้มีโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine จำนวน 34 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยแต่ละแห่งจะมีการแบ่งพื้นที่ และจำนวนห้องพักสำหรับการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่แตกต่างกัน

จากการตรวจสอบจากเว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 พบว่าแต่ละโรงแรม มีการวางมาตรการดูแลร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เน้นการให้บริการภายในห้องพักเช่น บริการอาหาร 3 มื้อ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการให้บริการอื่นๆ ภายใต้นโยบายการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล มีพื้นที่พักผ่อน เครื่องออกกำลังกาย เพื่อการผ่อนคลาย และรถรับส่งจากสนามบิน

โดยทุกแห่งจะมีการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งการคัดกรองเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ในวันแรกที่เข้าพักและวันที่ 13 ของการเข้าพัก ตรวจวัดอุณหภูมิวันละ 2 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลประจำโรงแรม 24 ชั่วโมง