7HD ร้อนออนไลน์

ชาวแม่เมาะ จี้ขออพยพไกลจากพื้นที่เหมืองแม่เมาะ

ที่ห้องประชุมศาลกลางจังหวัดลำปาง  ชาวบ้านห้วยคิง หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ แม่เมาะ นำโดยนางแสงจันทร์ มูลซาว ผู้ใหญ่บ้านห้วยคิง และชาวบ้านดง หมู่ 2 ต.บ้านดง อ.แมเมาะ นำโดยนายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายก อบต.บ้านดง พร้อมกับชาวบ้านกว่า 300 คน เข้าร่วมประชุมพร้อมยื่นหนังสือกับนายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจ กระทรวงพลังงาน ที่เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพ 5 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการเหมืองแม่เมาะ เพื่อดำเนินภารกิจจัดหาถ่านหินลิกไนต์ส่งเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 

ผู้ใหญ่บ้านห้วยคิง กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อขอให้กระทรวงพลังงาน เร่งรัดติดตามการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้บุกรุกพื้นที่จำนวน 63 คน บริเวณบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ หรือ พื้นที่รองรับชาวบ้านจากบ้านห้วยคิง ซึ่งจะต้องย้ายมาอยู่จุดนี้ แต่ยังติดกลุ่มผู้บุกรุกอยู่ จึงอยากให้ราชการเร่งรัดดำเนินการจ่ายค่าเยียวยาให้โดยเร็วที่สุด พร้อมกับขอให้เร่งก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้พร้อม เพื่อให้ชาวจากบ้านห้วยคิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหมืองแม่เมาะ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใหม่ได้ เพราะขณะนี้ผ่านไปประมาณ 8 ปี แต่ยังไม่สามารถย้ายออกจากพื้นที่ได้ ต้องทนกับปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองและก๊าซ เสี่ยงกระทบกับสุขภาพ

ด้านนายก อบต.บ้านดง กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบริเวณตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ โดยเร็วเพราะขณะนี้การก่อสร้างยังเป็นไปอย่างล่าช้า และยังมีปัญหาทับซ้อนหลายอย่างเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน รับเรื่องและจะเร่งติดตามความคืบหน้าเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือชาวบ้านให้โดยเร็วต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง