เช้าข่าว 7 สี

Green Report : unseen นกยูงฝูงใหญ่ป่าซับลังกา

ช่วงรุ่งเช้า และเย็นถึงค่ำ เป็นเวลาที่เหมาะสม หากใครไปเยือนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ไม่พลาดที่จะได้เห็น "ฝูงนกยูง" มากบ้าง น้อยบ้าง สัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นชัดเจน ยังมีหมูป่า และช้างป่า ที่มักชอบมาอวดโฉม ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ระบุว่า ผืนป่าแห่งนี้มีความสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งผืนป่า การมีส่วนร่วมของชุมชน และโดยเฉพาะสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น จนบางครั้งสามารถพบเห็นได้อย่างง่ายดาย

เจ้าหน้าที่นำเราสำรวจความสมบูรณ์ของป่าซับลังกา โดยเฉพาะบริเวณ "ผาส่งตะวัน" ซึ่งเป็นแนวสันเขาที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด สังเกตจากโทนสีเขียวอ่อนและเขียวเข้มสลับกัน ... ที่น่าตื่นเต้น คือ เราได้ยินเสียงและความเคลื่อนไหวของช้างป่า ตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่ปรับแผนการดูแลป่าซับลังกา นอกจากชุดลาดตระเวนแล้ว เพิ่มชุดประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจมากขึ้น ส่วนพื้นที่เสี่ยงได้เพิ่มชุดกำลังเข้าไปดูแล

เป้าหมายของป่าซับลังกา เตรียมที่จะผลักดันให้เป็นพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ เชิงสัตว์ป่าในระดับอาเซียน

ป่าซับลังกา ประสบความสำเร็จ จากการปล่อยช้างบ้านคืนธรรมชาติ จนตอนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งแผนที่จะปล่อยเพิ่มหลังจากนี้จะหยุดไว้ก่อน และจะเน้นส่งเสริม พัฒนา ติดตามช้างคุณภาพชีวิตที่ปล่อยไว้เดิม... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care