สนามข่าว 7 สี

กลับมาแล้ว โครงการประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 เร็วๆ นี้

หลังจากโครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ในปีแรก ได้ความสนใจจากนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ มาถึงปีนี้ โครงการ 7HD NEW IDEAS CONTEST ปี 2 จะกลับมาอีกครั้ง และพิเศษกว่าเดิม เพิ่มเติมด้วยเงินรางวัลมากขึ้น

นิสิต นักศึกษา คนไหนสนใจที่จะประกวดสารคดีสั้น ใน Concept "เด็กไทยคิดบวก ร่วมสร้างสรรค์สังคม" รวมทีมเตรียมสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจของแต่ละทีมได้เลย ไม่ว่าจะเป็น...

  - ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ - Indy Travel

  - ขจัดความกลัวและความรุนแรงในสังคม - Fear Factor  

  - ใส่ใจสิ่งแวดล้อม - Go Green 

  - ห่วงใยชีวิตและสุขภาพ - Good Life & Health

  - ยุคเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทย - Education Disruption

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.ch7.com/7hdnewideascontest