7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านร้องช่วยซ่อมแซม ฝายน้ำล้นห้วยลึกชำรุด กักเก็บน้ำไม่ได้นานกว่า 7 ปี

ชาวบ้านตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ร้องขอความช่วยเหลือให้ซ่อมแซมฝายน้ำล้นที่พังชำรุด จนไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้เลย

นี่ก็คือ สภาพของฝายน้ำล้นห้วยลึก ความยาวประมาณ 31 เมตร มีประตูระบายน้ำ 4 บาน โดยฝายแห่งนี้อยู่ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามาปรับปรุง ก่อนถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มระวีเป็นผู้ดูแลต่อมา นี้มีพื้นที่ติดกับบ้านตากวน หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 10 ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกว่า 7 ปีมาแล้ว ที่ฝายแห่งนี้ไม่สามารถกักเก็บนำ้ได้ เนื่องจากประตูระบายน้ำชำรุด น้ำรั่วและมีระดับต่ำ ทำให้น้ำลดระดับลงจนแห้งขอดในทุกปีที่ผ่านมา

ชาวบ้านบ้านตากวน 3 หมู่บ้าน มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากฝายน้ำล้นห้วยลึกแห่งนี้ ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตก ฝายก็ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้ ยิ่งหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ชาวบ้านจึงวอนขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยซ่อมแซม หรือสร้างฝายให้ใหม่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านในย่านนี้