ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวพิจิตรร้อง... ซ่อมอาคารบังคับน้ำ เหตุใดนำดินทิ้งในแม่น้ำยม ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้ว ตรวจสอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ซึ่งสงสัยว่า เหตุใดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้เอกชนคู่สัญญาขุดเปิดหน้าดินในแม่น้ำพิจิตร หลังอาคารบังคับน้ำบางคลานแล้วนำดินไปทิ้งที่จุดบรรจบกับแม่น้ำยม ซึ่งอยู่ห่างกันแค่กว่า 100 เมตรเท่านั้น

การลงพื้นที่พบหลักฐานเป็นจริงตามข้อมูลร้องเรียนคือ กำลังมีการซ่อมอาคารบังคับน้ำ และขุดหน้าดินไปทิ้งที่แม่น้ำยม

นอกจากนี้ การตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างโครงการนี้ พบว่า หจก.วงศ์สระหลวงก่อสร้าง ได้รับว่าจ้างเริ่มงาน 17 เมษายน 2563 แต่ส่งมอบงานไม่ทันสัญญาวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ค่าจ้าง 6,000,000 บาท โดยมีค่างานดิน 80,000 บาท ขุดลอกด้วยเครื่องจักรและนำไปทิ้งที่จุดทิ้งดินไม่เกิน 1 กิโลเมตร 

ขณะที่นายช่างคุมงานบริษัทรับช่วงงานจากเอกชนคู่สัญญา ยืนยันจะนำดินที่ทิ้งไว้ในแม่น้ำยมกลับมาใช้งาน

หลังจากขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ ทำให้พบว่ามีอีกโครงการวงเงินกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งทำควบคู่กับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบางคลาน แต่เหตุใดจึงไม่มีป้ายโครงการติดประกาศให้ประชาชนรับรู้ ติดตามได้วันพรุ่งนี้ (6 ส.ค.)


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7