ห้องข่าวภาคเที่ยง

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงกว่า 18.7 ล้านคน (5 ส.ค.)

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงกว่า 18.7 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 700,000 คนแล้ว โดยในรอบ 24 ชั่วโมง สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 54,000 คน และเสียชีวิตอีกกว่า 1,300 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 4,900,000 คน, เสียชีวิตกว่า 160,000 คน

บราซิล มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51,000 คน และเสียชีวิตเพิ่มกว่า 1,000 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 2,800,000 คน เสียชีวิตกว่า 96,000 คน

ส่วนอินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 51,000 คน ยอดติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 1,900,000 คน