7HD ร้อนออนไลน์

โฆษกกระทรวงกลาโหม ยันมีระบบดูแลสารแอมโมเนียม ไนเตรตเข้ม

ภายหลังเกิดเหตุระเบิดกลางกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน บริเวณคลังเก็บสารแอมโมเนียม ไนเตรต  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในส่วนของไทยมีการนำเข้าสารแอมโมเนียมไนเตรต ซึ่งเป็นสารเคมีจัดอยู่ในบัญชียุทธภัณฑ์ โดยอยู่ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 โดยกรมการอุตสาหกรรมทหาร จะต้องมีกรรมวิธีการขอนำเข้า และเหตุที่เกิดขึ้นที่กรุงเบรุต ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับไทยและไทยไม่ได้มีการสั่งสารดังกล่าว จากประเทศเลบานอนด้วย โดยของไทยมีมาตรการดูแลเข้มงวดอยู่แล้ว

โฆษกกระทรวงกลาโหม ยังเปิดเผยอีกว่า สารแอมโมเนียมไนเตรต ส่วนใหญ่ที่ใช้ในไทยจะใช้กันในอุตสาหกรรมโรงโม่หิน ซึ่งการนำเข้าเพื่อครอบครองและใช้ต้องอยู่ในการควบคุมตามกฏหมาย ของ พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 โดยจะมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่กำกับดูแล เช่น  ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือ เจ้าหน้าที่ ได้รับการแต่งตั้ง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ว่า มีการนำไปใช้เป็นจำนวนเท่าไหร่ และ เหลือคงคลังเท่าไหร่ รวมถึงการนำไปใช้ในประโยชน์อะไร ซึ่งทั้งหมดต้องให้รายงานเป็นบันทึกไว้เพื่อสามารถตรวจสอบได้ด้วย