ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 133 ปี

เวลา 09.49 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

จากนั้น ทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบ 133 ปี โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องมนัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศีล ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ และถวายอนุโมทนา ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์สวดบทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จบ ทรงประเคนเครื่องสังฆทานแด่ประธานสงฆ์ ส่วนเครื่องสังฆทานนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ประเคน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 ปัจจุบัน มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกองทัพบก และสถานการณ์ของประเทศ โดยมีภารกิจหลักสำคัญในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักแก่กองทัพบก เพื่อออกไปรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาและการปกป้องอธิปไตย ปัจจุบัน มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 รวม 1,187 นาย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด