ข่าวในพระราชสำนัก

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย

ที่หอประชุมโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย

จากนั้น ได้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,050 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม ณ หอประชุมโรงเรียนฯ พร้อมกับได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรได้รับทราบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือ โดยต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ที่ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย 10 ครัวเรือน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ทั้งนี้ จังหวัดเลยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนซินลากู และหย่อมความกดอากาศต่ำ แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นวงกว้าง เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมือง อำเภอเชียงคาน อำเภอนาด้วง และอำเภอปากชม รวม 12 ตำบล 73 หมู่บ้าน 1,204 ครัวเรือน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซม และฟื้นฟูบ้านเรือน ถนน และพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด