ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชน จังหวัดนราธิวาส เป็นวันที่ 3

ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส มีการจัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย" โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส, อำเภอบาเจาะ, อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอแว้ง รวม 3,200 ชุด ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานฯ ขึ้นเป็นแห่งที่ 8 ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอบาเจาะ มอบอาหารปรุงสุกพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 10 ราย พร้อมมอบน้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด