ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : State Quarantine ป้องกันโควิด-19

State Quarantine ถือเป็นมาตรการสำคัญของไทย ในการสกัดกั้นเชื้อโควิด-19 ทั้งในกลุ่มคนไทย และชาวต่างชาติที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือมาตรการความปลอดภัย จะทำอย่างไร ไม่ให้ไวรัสหลุดรอดออกมาระบาดสู่คนในประเทศ ติดตามรายงาน

เว็ปไซต์ hsscovid.com เปิดเผยรายชื่อโรงแรมที่พักที่จัดเป็นสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine จำนวน 55 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และชลบุรี สำหรับกักตัวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงติดโควิด-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข จะออกค่าใช้จ่ายให้คืนละ 1,000 บาท ตลอด 14 วัน ในระยะกักตัว โดยผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย ระยะหลังมานี้ตรวจพบใน State Quarantine แล้วรวม 391 คน

โรงแรมที่จะเป็น State Quaratine ต้องผ่านเกณฑ์ความพร้อมที่จะเปลี่ยนมาเป็นสถานที่กักตัว ทั้งอาคารสถานที่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และชุมชน

ชีวิต 14 วัน ใน State Quarantine ผู้กักตัวจะต้องอยู่ในห้องพักเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการส่วนกลางอื่น ๆ ของโรงแรมได้ ในวันที่ 3-5 หลังการกักตัวจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 ในกรณีพบเชื้อจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนกรณีที่ไม่พบเชื้อจะถูกกักตัวต่อจนครบระยะเวลา 14 วัน และตรวจเชื้อเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 11-13 ของการกักตัว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ติดเชื้อ และจะได้รับเอกสารรับรองปลอดโควิด-19 กลับบ้านได้

นอกจากนี้ ยังมี Alternative state Quarantine และรูปแบบใหม่ Alernative Hospital Quarantine รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตาม ที่บินมาทำศัลยกรรมเสริมความงาม, รักษาภาวะการมีบุตรยาก, ผ่าตัดข้อเข่า หรือ สวนหัวใจ

แรงงาน 3 สัญชาติ เมียนมา กัมพูชา และลาว เป็นชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่กว่า 100,000 คน ที่จะนำเข้ามาทำงานในอาชีพที่หาคนไทยทำได้ยาก เช่น การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แรงงานนับแสนคนนี้จะทยอยนำเข้ามากักตัวในรูปแบบ Organization Quarantine

ความท้าทายในการปลดล็อกเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มเดินทางเข้ามาได้ ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่ยังลุกลาม รุนแรง ฉุดไม่อยู่ ขึ้นอยู่กับการจัดระบบสาธารณสุขของไทยครั้งนี้หมายถึงความมั่นคงของประเทศด้วย เป็นโจทย์ที่ท้าทาย ทั้งระบบการคัดกรองโรค การกักตัว และติดตาม ที่จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เคร่งครัด รัดกุม ไม่ให้เชื้อโควิด-19 หลุดรอด

ขณะเดียวกัน คนในประเทศต้องยกการ์ดสูง ไม่ประมาท เพื่อให้ไทยชนะ และผ่านพ้นภัยโควิด-19 ไปด้วยกัน