ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวพิจิตรร้อง... ซ่อมอาคารบังคับน้ำ เหตุใดนำดินทิ้งในแม่น้ำยม ตอนที่ 2

การตรวจสอบโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารบังคับน้ำบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ซึ่งสงสัยว่าเหตุใด โครงการนี้จึงให้เอกชนคู่สัญญานำดินที่ขุดลอกในแม่น้ำพิจิตรไปทิ้งในแม่น้ำยมที่อยู่ติดกัน โดยผู้คุมงานบริษัทที่รับช่วงงานยืนยันดินดังกล่าวจะนำกลับมาใช้ทั้งหมด ในขั้นตอนการบดอัดดินวางเรียงตาข่ายเหล็กบรรจุก่อนหิน หรือกล่องเกเบี้ยน เพื่อกันการกัดเซาะหน้าดิน

ขณะที่ผู้คุมงาน หจก.วงศ์สระหลวงก่อสร้าง เอกชนคู่สัญญาโครงการนี้ยืนยันไม่มีงานขุดลอกดินและนำไปทิ้ง 1 กิโลเมตรในสัญญานี้

งานก่อสร้างในพื้นที่นี้ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปแล้วมี 2 สัญญา ทำไมไม่มีการติดป้ายโครงการทั้งที่สัญญาที่ 2 เริ่มทำงานแล้ว ถามหาวิศวกรผู้คุมงานของทางราชการ เพื่อให้ชี้แจงปัญหานี้ คนงานของเอกชนบอกว่าไม่ค่อยได้มาคุมงาน อดีตผู้ว่า สตง.จึงโทรศัพท์สอบถาม ตอบรับพร้อมมาชี้แจง 

มีข้อมูลที่เป็นข้อสังเกต เหตุใดงานก่อสร้างพื้นที่นี้ จึงต้องแบ่งเป็น 2 สัญญา ทั้งที่่ได้งบประมาณและเริ่มดำเนินงานอยู่ในช่วงเวลาที่แทบไม่ต่างกัน ติดตามได้วันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7