ข่าวเด็ด 7 สี

นายกรัฐมนตรีขอภาคเอกชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวในระหว่างปาฐกถาพิเศษ "พลิกฟื้นประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง" จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างน้อย 2-3 ปี กว่าจะฟื้นตัว

ดังนั้นในช่วงนี้ ขอความร่วมมือภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ให้บริการต่างๆ จัดโปรโมชัน ลดราคาช่วยชาติ ช่วยประชาชน เพื่อลดการเลิกจ้างงานให้มากที่สุด พร้อมยืนยัน จะใช้งบประมาณในการพัฒนา โครงการต่างๆ อย่างระมัดระวังคัดกรองอย่างรอบคอบ