ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : คุมเข้มความปลอดภัยใน State Quarantine

ไทยยังคงตรวจพบเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องจากผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ หรือ State Quarantine เป็นอย่างไร ไปติดตามจากรายงานของคุณอุษา หงษ์ขาว

เจ้าหน้าที่พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลชลบุรี สวมใส่ชุด PPE หน้ากาก N95 และเฟสชิลด์ พร้อมถุงมือแพทย์ ทำการเก็บตัวอย่างเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และเข้าพักที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้หรือ State Quarantine ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ภารกิจหลักป้องกันเชื้อโควิดไม่ให้รั่วไหล

การเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะทำด้วยกัน 2 ครั้ง คือนับจากวันที่ 3-5 และในวันที่ 10-12 ภายใน 14 วันที่กักตัว และผลการตรวจเชื้อจะออกภายใน 4 ชั่วโมง

เมื่อพบผู้ติดเชื้อ หรือผลการตรวจเป็น Positive ผู้บัญชาการศูนย์จะประสานส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย โดยแพทย์จะประเมินอาการของผู้ป่วย หากไม่มีอาการจะให้อยู่ในห้องแยกโรคและรักษาตามอาการ หากพบเริ่มปอดบวม ปอดอักเสบ จะรักษาด้วยยา หรือเข้าสู่ห้องความดันลบ

ขณะที่โรงแรมที่พักหลายแห่ง ปรับรูปแบบไปเป็นสถานที่กักตัวของรัฐจัดให้ หรือ State Quarantine ให้กับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศ ด้วยมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม ควบคุมโรคให้ทั้งผู้เดินทางเข้ามา และผู้ให้บริการ ประชาชนคนไทย ในสถานการณ์โควิด-19

วันนี้หลายหน่วยงานทั้งทหาร สาธารณสุข และพื้นที่บูรณาการความร่วมมือ สกัดกั้นโควิด-19 จากต่างประเทศไม่ให้หลุดรอด สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้ประชาชนในประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่โควิด-19 ยังเป็นขาขึ้น ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ช่วยกันป้องกันไม่ให้โควิดกลับมาระบาดระลอก 2