ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอันด์เช ดูดา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ สมัยที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ฯพณฯ นายอันด์เช ดูดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ กรุงวอร์ซอ

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนม และความเข้าใจระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยช่วยสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด