ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา 18.35 น. วานนี้  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งน้อมนำหลักการโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย มีคุณธรรม และจริยธรรม "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"

ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจฯ ซึ่งมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว กิจกรรมสร้างสุข แบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน มีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ เช่น การผลิตวัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ และการทำปลอกเทียมห่อผลไม้ ส่วนกิจกรรมของชมรมทูบี นัมเบอร์วันฯ ส่งเสริมให้สมาชิกได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการทูบี นัมเบอร์วันของจังหวัด ซึ่งดำเนินโครงการฯ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ รณรงค์สร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับอำเภอ ตำบล เน้นย้ำการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เกิดการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน มีชมรมและศูนย์เพื่อนใจฯ เพิ่มขึ้นทุกปี จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ที่อยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับทองและเงิน ได้แก่ ชุมชนบุสตา บ้านคลองหกวา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์, บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักทส์ จำกัด, เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา, โรงเรียนสนามชัยเขต และชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เฝ้า เพื่อพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำ และพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากโรงเรียนเครือข่าย เฝ้า เพื่อพระราชทานคำปรึกษาสำหรับเป็นแนวทางจัดการกับปัญหา จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด