ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานบวงสรวงปลียอดพระเจดีย์ โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ จังหวัดอุดรธานี

เวลา 08.25 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงเป็นประธานบวงสรวงปลียอดพระเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งจังหวัดอุดรธานี วัดเกษรศีลคุณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะศิษยานุศิษย์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ร่วมดำเนินโครงการฯ ภาพรวมการก่อสร้างพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 85 โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมบริจาคปัจจัยและทองคำกว่า 200 กิโลกรัม เพื่อสร้างยอดฉัตรและฐานฉัตร ชั้นที่ 1 น้ำหนักทองประมาณ 185.2 กิโลกรัม ส่วนทองที่เหลือนำไปเคลือบฉัตรชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 5 ฐานฉัตร ลูกแก้ว ปลียอดทองกลมเม็ด มะยมแปดเหลี่ยม และปลียอดแปดเหลี่ยม รวม 11 ชิ้นงาน พระเจดีย์แห่งนี้นับเป็นศิลปกรรมไทยองค์สำคัญสุดท้าย ในสมัยรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระเจดีย์​ฯ​ มีความสูงรวม​ 61.58 เมตร​ ส่วนปลียอด​ มีความสูง 19​ เมตร และฉัตรสูง 1.59 เมตร นำมาประกอบใช้เหนือพระเจดีย์ฯ ยอดหรือส่วนเหนือสุดที่อยู่บนบัลลังก์ประกอบเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ แสดงถึงการสืบต่อพระพุทธศาสนา และการเทิดทูนบูชาบูรพาจารย์ ประกอบด้วย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงตาพระมหาบัว ญานสัมปันโน และเป็นเจติยสถานอันบุคคลควรบูชา ดังที่ปรากฏมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3

ในการนี้ ทอดพระเนตรการยกปลียอดพระเจดีย์ฯ ในส่วน 2 ชิ้นงาน คือ ปลียอดแปดเหลี่ยม กว้าง 3.36 เมตร สูง 4.98 เมตร น้ำหนัก 7,300 กิโลกรัม และเม็ดมะยมแปดเหลี่ยม กว้าง 2.47 เมตร สูง 1.07 เมตร น้ำหนัก 1,200 กิโลกรัม เมื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานแล้ว จะตรึงให้แน่นแล้วเทคอนกรีตรับกำลังแรงอัดสูงให้ยึดแน่นมั่นคง ส่วนชิ้นงานปลียอดที่เหลือ 9 ชิ้น จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จไปทรงยกยอดฉัตรทองคำและฉัตรทองคำชั้นที่ 1 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันครบรอบชาตกาลหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ครบ 107 ปี ด้วยมีพระปณิธานให้ปลียอดและฉัตรพระเจดีย์ฯ เป็นสิ่งที่ดีงาม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาคุณพระบูรพาจารย์ โดยทรงรับเป็นประธานโครงการฯ และโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานคณะผู้ออกแบบโครงการฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด